Relació de llocs de treball

Distribució per categories i sexes dels distints llocs de treball en què es troba el personal de la companyia.