Funcions desenvolupades

Aigua de Rigat té com a objecte social l'aprofitament, captació, tractament, elevació i distribució d'aigües i el subministrament de les mateixes a Igualada, Vilanova del Camí i altres poblacions.