Organigrama funcional

Organigrama de la companyia, en el que es mostren els distints departaments que la componen així com les relacions jeràrquiques i competencials de cada àrea.