Accionistes de la societat

Aigua de Rigat és una empresa de serveis, participada en un 68,46% per Sorea, en un 31,54% per l'organisme Igualada en acció depenent de l'Ajuntament d'Igualada